Parkeerchaos dreigt bij het Vorstelijk Complex

Nu de oplevering van het Vorstelijk Complex aan het Prins Bernardplein, waarbij de voormalige scholen Prinses Christinaschool en de Prinses Beatrixschool samen met een nieuw gebouwde theaterzaal ¬†zijn voltooiing nadert (juni 2010), is er onrust in de buurt ontstaan omdat de noodzakelijke te realiseren parkeerplekken er nog niet zijn en ook dit jaar niet lijken te komen. De 60 nieuwe parkeerplekken zouden vooral gesitueerd worden op de J.M. de Muinck Keijzerlaan waar het wegvlak terug gebracht zal worden tot 2×1 rijbaan i.p.v. de huidige 2×2 rijbanen, waarbij de overgebleven ruimte vooral gebruikt zal worden voor extra parkeerplekken. Deze zouden de parkeerdruk in de wijk moeten verlichten en ook de eventuele piekbelasting tijdens voorstellingen moeten kunnen opvangen.

Ondanks dat verwacht wordt dat veel van de bezoekers lopend, met de fiets of met de bus zullen komen, moet er toch rekening gehouden worden met automobilisten die tijdens optredens en evenementen hun auto in de wijk kwijt willen (evenementen die overigens niet elke avond zullen plaatsvinden). De wijkraad heeft er al eerder voor gepleit, in de beheergroep, om de oplevering van het Vorstelijk Complex gelijk te laten lopen met de aanleg van extra parkeerplekken   Bezorgd zijn verschillende omwonenden in ieder geval en niet onterecht. Verzet tegen oplevering zonder extra parkeerplekken valt te verwachten. Men geeft aan dat de extra parkeerplekken beschreven staan in de bouwvergunningen en dus ook opgeleverd moeten worden tegelijk met het Vorstelijk Complex. Zie ook: Zuilen Vorstelijk Complex