Enquete is online – Het begint bij de buurt! – Wijkraadpleging 2018

“De wijkraad van Noordwest gaat de mening van de bewoners in kaart brengen over hun buurt onder de titel “Het begint bij de buurt!”. Zij willen weten hoe de bewoners hun eigen buurt ervaren en wat ze van de huidige voorzieningen vinden. Alle meningen samen vormen de basis voor een actieplan dat de wijkraad gaat aanbieden aan de politiek. Aanleiding is de groei van Utrecht naar meer dan 400.000 inwoners. Dat kan gevolgen hebben voor de wijk Noordwest. De wijkraad stelt heel duidelijk dat de groei niet ten koste mag gaan van de huidige wijkbewoners. Hebben buurtbewoners contact met elkaar, doen ze mee aan activiteiten in de buurt, werken ze in de buurt, wonen ze met plezier, vinden ze dat er voldoende voorzieningen zijn en welke missen ze. Dat zijn een aantal vragen waar de wijkraad antwoord op wil krijgen.

Helpt u ons mee! Vul de enquête in via

http://invullen.weaskyou.nl