Een kwestie van betrokkenheid

Op donderdag 11 december is de voorlichtingsfilm ‘Een kwestie van betrokkenheid’ getoond aan alle geïnteresseerden van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van gemeente Utrecht. Het bleek best interessant om te weten wat er nu precies gebeurt als een jongere wordt opgepakt door de politie, want de belangstelling vanuit de DMO was groot.

Doel en inhoud van de film De film informeert Marokkaanse ouders van jongeren tussen de 12 en 24 jaar over de werkzaamheden en taken van justitie- en zorginstanties rond jeugd.

Ook laat de film zien hoe deze organisaties opvoedingsondersteuning kunnen bieden. Een vooraanstaande Utrechtse Imam heeft een prominente rol in de film. Scènes worden door hem toegelicht en daarnaast wijst hij ouders op hun  verantwoordelijkheid als opvoeders. De film is zowel in het Nederlands, Arabisch als Berbers te bekijken.

De film toont twee gezinnen, allebei met een zoon die op school baldadig tot vervelend gedrag vertoont. Het ene gezin maakt al snel gebruik van hulpaanbod en kan hun zoon met goede opvoedingsadviezen weer tot de orde roepen. Het andere gezin legt in eerste instantie de verantwoordelijkheid bij andere opvoeders. Later helpen zij hun zoon weer op het goede spoor door, samen met de jeugdreclassering, meer grip te krijgen op zijn activiteiten buitenshuis

‘Een kwestie van betrokkenheid’ is in opdracht van DMO (project ‘Onze Toekomst’, programma jeugd) en het  Veiligheidshuis Utrecht gemaakt voor alle medewerkers van de ketenpartners van het veiligheidshuis Utrecht en voor andere professionals die met deze doelgroep werken. Professionals kunnen de film inzetten tijdens individuele ontmoetingen met ouders. Maar de film kan ook tijdens groepsbijeenkomsten van Marokkaanse zelforganisaties worden gebruikt als uitgangspunt voor een gesprek of discussie.

Voor meer informatie: Jalil Mouchtari 030 286 50 05 (beleidsmedewerker jeugd) of Cathelijn Dieleman
030 223 48 15 / 06 12 74 53 15(coördinator Marokkaanse jeugd veiligheidshuis Utrecht)