Dierenweide Julianapark bedreigd met sluiting

Een dag na de Dag van het Park nog wel presenteerde Mirjam de Rijk namens het College de Voorjaarsnota. In de brei aan cijfers en letters lijkt de alinea over Dierenweides in zelfbeheer (p28) niet erg belangrijk waarbij de gematigd optimitische toon aan het begin van de Voorjaarsnota en de keuze voor een groen, open en sociaal beleid doet vermoeden dat er ook voor Noordwest keuzes voor de toekomst worden gemaakt. De sluiting die de dierenweides in de stad, dus ook die in het Julianapark, nu boven het hoog hangt lijkt daar geheel tegenin te gaan. Een keuze die zelfs niet gemaakt zou zijn in het licht van de crisis en de noodzakelijk besparingen maar omdat: 

Dieren achter versperringen zijn minder educatief dan de dieren op de steedes die letterlijk een hogere aaibaarheidsfactor hebben. Het ligt daarom minder voor de hand om als gemeente dierenweides te beheren. Daar waar bewoners(groepen) de dierenweides in eigen beheer willen behouden bieden wij ondersteuning.”  

Miskend wordt de ongekende waarde die de bewoners van Noordwest, maar ook de omliggende wijken, hechten aan de aanwezigheid van de veel verschillende dieren in het park. Vergeten ook wordt dat er veel verschillende activiteiten plaatsvinden in en om de Dierenweides die een grote bijdrage leveren aan educatie en het bewustzijn en de kennis bij volwassenen en kinderen over natuur en landschap vergroten. Veel te gemakkelijk wordt er ook vanuit gegaan dat bewoners dit beheer overnemen. Beheer welk de nodige kennis, kunde en tijd vraagt voor goed onderhoud.

Onderzocht lijkt daarbij ook niet of de blijkbaar zo noodzakelijk geachte hogere aaibaarheidsfactor, als die er al niet is, ook in het Julianapark mogelijk verbeterd kan worden. De oplossing om tot het niet meer bieden van ondersteuning over te gaan lijkt een keuze die wederom niet is gemaakt is samen met bewoners, die vaak best mee willen helpen om gewenst beleid vorm te geven.  

Als een groot deel van de dieren uit het Juliapark moet verdwijnen zal dat het karakter van het park definitief veranderen. Ze zijn als vanzelfsprekend en onlosmakelijk al meer dan 100 jaar verbonden met het Julianapark. Als de herten en geiten verdwijnen zal het hart van het park een doodsteek krijgen door een lege en desolate achtergelaten centrale weide.  Hieronder het filmpje over dit artikel op uindewijk

http://www.youtube.com/watch?v=i8yAjl7Y424