Definitief advies Zuilense Vecht (nr2)

De wijkraad schreef in haar interim-advies dat ‘we terug zouden komen’ met een advies op het moment dat de financiële bijlage vrijgegeven wordt. Wij hebben begrepen dat daar het stempel geheimhouding op staat. Wij geven dit advies dus zonder dat inzicht en kunnen dan ook niet zien in welke mate woningbouw het plan moet mede financieren. Dit los van de ons inziens principiële vraag of woningbouw moet zorgen voor de financiering van het plan voor de Zuilense Vecht.

Download hier het volledig advies van de wijkraad: Definitief advies Zuilense Vecht

 

Achtergrond informatie:

De gebiedsvisie is aan de gemeenteraden van Utrecht en Stichtse vecht aangeboden. Besluitvorming erover vindt op korte termijn plaats. Daarover het volgende:

Besluitvorming in Utrecht
Op 15 februari 2018 om 14.00 staat de gebiedsvisie op de agenda van de commissie Stad & Ruimte van gemeenteraad van Utrecht.  Dit agendapunt is geannuleerd door gemeenteraad.
De commissie vergadert in de Raadzaal in het stadhuis op de Korte Minrebroederstraat 2, Utrecht. Plenaire behandeling (stemming) is voorzien op 8 maart 2018 op het stadhuis. Agenda en stukken van de gemeenteraad zijn op de website van de gemeente Utrecht te vinden.

Besluitvorming in Stichtse Vecht
Op 20 februari om 20.45 uur staat in Stichtse Vecht de gebiedsvisie op de agenda van de commissie Fysiek Domein. De commissie Fysiek Domein vergadert op de locatie Boom en dit advies, Markt 13 te Breukelen.

Op 6 maart begint om 19.30 de plenaire vergadering van de gemeenteraad. De gemeenteraad vergadert in het 4en1 theater, Schepersweg 6A, 3621 JK te Breukelen. De agenda en vergaderstukken worden 10 dagen voor aanvang van de vergadering gepubliceerd.

In Stichtse Vecht kunnen belanghebbenden inspreken bij de behandeling van de gebiedsvisie in de commissie en de gemeenteraad.

De inspreektijd bij vergaderingen van de gemeenteraad en commissie in Stichtse Vecht is maximaal 3 minuten. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie (uiterlijk de dag voor de vergadering om 12:00 uur).
Dit kan per e-mail : of per telefoon: (0346) 25 42 75

De vergaderingen van de gemeenteraad van beide gemeenten zijn ook live te volgen via de lokale TV.

En daarna?
Indien gemeenteraden de gebiedsvisie vaststellen, kunnen beide gemeenten gezamenlijk een start maken met de planuitwerking. Dit zal weer in samenspraak met de belanghebbenden gebeuren. Daar zal een aantal maanden van voorbereiding aan vooraf gaan. Op dit blog (en andere communicatiekanalen) houden we u op de hoogte en zullen we bewoners(groepen) uitnodigen voor overleg.

De projectleiding is altijd bereikbaar voor vragen en suggesties:

  • Wieke van Mourik (gemeente Stichtse Vecht): tel.: 06-10810288, of e-mail
  • Adriaan van Doorn (gemeente Utrecht): tel.”:06-14872678, of e-mail

Besluitvorming van Stichting