Politiek debat in Noordwest druk bezocht

Op donderdagavond 18 februari vond in Het Geuzenkwartier in Ondiep een, door de wijkraad Noordwest georganiseerd, politiek debat plaats onder leiding van Lars Duursma (wereldkampioen debatteren). Het debat werd druk bezocht en was verhit.   

Het politieke debat was georganiseerd om de inwoners van Noordwest (o.a. Pijlsweerd, Ondiep en Zuilen) kennis te laten maken met de politieke opvattingen van de partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen. Aanwezig waren de SP, Groenlinks, PvdA, CDA, VVD, TROTS, PvE, PVU, D66 en de Groenen. De ChristenUnie moest vanwege ziekte verstek laten gaan. De politici discussieerden over verschillende thema’s. Deze thema’s werden door een wijkraadslid ingeleid waarna de debaters en de bezoekers konden reageren.  Kijk voor meer foto’s (door Aad van Vliet) van het debat op het: Fotoalbum.

 
Het eerste thema was veiligheid. De partijen kennen één echt verschil: meer toezicht en handhaving versus perspectief bieden door middel van onderwijs en sociaal werk. De VVD en TROTS bijvoorbeeld willen méér camera’s en méér handhaving door de politie. De SP wil meer straatcoaches en kinderen en ouders aanspreken op gedrag. Voorts is de SP van mening dat wanneer er schade is toegebracht aan eigendommen de dader moet betalen. Er kwam emotie in het debat door een oudere bezoeker. Deze gaf aan blij te zijn dat het debat zo dicht bij zijn huis georganiseerd werd dat hij er heen durfde. “Wat doen de partijen aan veiligheid voor ouderen?” Een direct antwoord hadden de politici niet. Groenlinks wil meer voorzieningen voor ouderen. Een andere optie die genoemd werd was: straatcoaches die langer blijven dan één jaar. Nu wordt er geen vertrouwen gecreëerd tussen straatcoach en bewoners. 
 
Hierna werden de thema’s opsplitsen eengezinswoningen en ontmoetingplekken in de wijk behandeld. Het tegengaan van het opsplitsen van woningen is lastig. De gemeente heeft bewoners nodig die dergelijke acties melden. Er zijn regels opgesteld echter de toezicht en handhaving daarvan lijkt lastig. Ontmoetingsplekken in de wijk moeten of door de gemeente worden gefaciliteerd (Groenlinks) of door mensen zelf worden opgezet (D66) waarbij de gemeente ondersteunend kan zijn. De VVD is voor het afschaffen van leefbaarheidbudgetten.
 
Het ALU vormde de afsluiting van het debat. Groeperingen uit de wijken in Noordwest hebben de laatste tijd vaak protest aangetekend tegen het huidige ALU in het algemeen en de aanleg van de Spoorlaan in het bijzonder. De grootste kritiek is er op de onderbouwing van het Actieplan. De cijfers en de feiten lijken niet te kloppen. De aanwezige politieke partijen betichtten elkaar van “het geloven in sprookjes” tot “het niet nemen van de verantwoordelijkheid voor de bereikbaarheid van de gemeente Utrecht”. Rinda den Besten deed concrete toezeggingen waar zij aan gehouden wenst te worden. Eén van deze toezeggingen is dat als de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast door de Spoorlaan in Noordwest toenemen de Spoorlaan overkapt zal worden. Arjen Reuver (D66) gaf aan dat zijn partij niet zal deelnemen aan een coalitie waarin het huidige ALU klakkeloos wordt overgenomen en de Spoorlaan aangelegd wordt. 
 
Lars Duursma behandelde samen met de politici ook nog een ingevulde vragenlijst (volgt z.s.m.) Op deze vragenlijst hebben de politieke partijen op 21 punten concreet aangegeven of zij voor de punten zijn of tegen. Op basis van de uitkomst van de vragenlijst zou een links college voor Noordwest het beste zijn. 
 
De avond werd afgesloten met een drankje aan de bar van het Geuzenkwartier. Er waren ongeveer 140 bezoekers van allerlei pluimage: jong en oud, autochtoon en allochtoon en man en vrouw. 
 
Lees de column van Column Idolmind