De Vreedzame Wijk

De toename van agressie en geweld hebben in het onderwijs geleid tot ordeproblemen en toenemende gedragsproblemen van kinderen. Tegen deze achtergrond heeft Eduniek in 1999 De Vreedzame School ontwikkeld, een programma dat kinderen leert om goed met conflicten om te gaan, én dat kinderen verantwoordelijk maakt voor het klimaat in de klas en de school.

Niet alleen de scholen hebben te maken met eerder genoemde problematiek, maar ook bijvoorbeeld het kinderwerk, het buurtwerk, de bibliotheken, de sportverenigingen en de kinderopvang. Door de methodiek van De Vreedzame School te verbreden naar deze instellingen wordt gewerkt aan De Vreedzame Wijk.

Filosofie van De Vreedzame Wijk
Met de door Eduniek ontwikkelde aanpak van De Vreedzame Wijk wordt een eenduidige pedagogische aanpak ingevoerd in alle organisaties die met kinderen en jongeren werken. Kinderen en jongeren worden meer betrokken bij activiteiten, zij krijgen meer verantwoordelijkheden en leren om buiten schooltijd conflicten vreedzaam op te lossen. De verwachting is dat in de wijk het aantal conflicten sterk wordt teruggedrongen.

Trainingen
Onderdeel van het programma zijn trainingen. De trainingen kennen een verscheidenheid aan onderdelen. Zo worden de ‘opvoeders’ getraind in de verbetering van hun pedagogische vaardigheden en worden kinderen getraind als mediator, waarbij hun vaardigheden ingezet worden in een buitenschoolse omgeving. Een training kan bestaan uit een informatieve bijeenkomst tot aan een intensief begeleidingstraject van ongeveer acht bijeenkomsten met coaching in de praktijk. De implementatie van de aanpak Vreedzame Wijk is in ontwikkeling en wordt op het moment ingezet als pilot in Overvecht. Als deze pilot blijkt te werken kan deze methode ook ingezet worden in de andere wijken van Utrecht.

Voor meer informatie: Bregje Snel 030 286 28 76 (projectondersteuner programma jeugd)