De Uithoek blijft behouden

Buurthuis-De-Uithoek-190312-380x285In het voorjaar van dit jaar kwam naar buiten dat door de bezuinigingen op welzijnsaccomodaties in de stad o.a. buurthuis de Uithoek dicht zou moeten. In een eerder artikel sprak de wijkraad haar ernstige zorgen hierover uit en schreef er een advies over aan het College waarin dringend geadviseerd werd de Uithoek open te houden. Veel actieve bewoners kwamen ook in verzet tegen deze dreigende sluiting daar deze grote gevolgen zou  hebben.

Het goed draaiende buurthuis, waar veel activiteiten voor o.a. kwetsbare bewoners plaatsvinden die veelal in zelfbeheer gebeuren, mag juist een voorbeeld genoemd worden voor het vernieuwend welzijn zoals door het College beoogd wordt. 

Na overleg met een vertegenwoordiging van bewonersgroepen van de Uithoek en de wijkraad heeft het College besloten de Uithoek (weliswaar verkleind) open te houden. Dit laat zij in een nieuwsbericht weten. De raad moet nog wel akkoord gaan met dit voorstel.

Dat is een goed bericht voor de wijk en haar bewoners. Meer over de uitwerking van de plannen is hier te lezen.

 

Kijk hieronder voor een filmpje over de Uithoek van Ondiep TV

http://www.youtube.com/watch?v=Q0uVHAWbGiY&