De Lessepsbuurt herrijst

De voltooiing van de renovatie van de Lessepsbuurt met haar 380 arbeiderswoningen nadert haar einde. Nu de meeste huizen gerenoveerd zijn worden de straten aangepakt. Nieuw hekwerk en bomen geven de straten haar allure van voorheen terug. In sommige straten lijkt, mede door het ontbreken van auto’s, de tijd te hebben stilgestaan.  Het is echter nooit zo vanzelfsprekend geweest dat de renovatie plaats zou vinden. Van sloopplannen is eerder sprake geweest, het achterstallig onderhoud was groot, maar voor renovatie was wel een 70% goedkeuring van de bewoners nodig.

Uiteindelijk is dat gelukt, mede na veel inzet van de bewonersvereniging, en heeft de wijk ook de status van beschermd stadgezicht gekregen. Inzet en betrokkenheid van bewoners om hun eigen plek in de wijk te behouden kan dus mooie resultaten opleveren. Sloop blijkt vaak geen oplossing te bieden, maar alleen problemen te verplaatsen. Het in een vroegtijdig stadium betrekken van bewoners bij plannen van de coöperaties en gemeenten kan veel frustratie voorkomen en betere plannen opleveren. Nu nog wordt dit vaak door de gemeente met de mond beleden maar in de praktijk te vaak nagelaten.

Geïnteresseerd in de geschiedenis van de Lessepsbuurt? Kijk eens hier.