De fanfare leeft!

Het Koninklijk Zuilens Fanfare Corps (ZFC) speelt in samenwerking met muziektheater TAMAR en met ondersteuning van de Vrede van Utrecht de muziektheatervoorstelling Fanfare de Wetering in Utrecht. De voorstelling wordt op 11 en 13 juli gespeeld en begint op het Grootmeesterplein in de wijk Zuilen. Om ook in de toekomst zichtbaar te blijven realiseert het ZFC momenteel een muziekwerkplaats met subsidie van de Gemeente Utrecht. De muziekvereniging wil met haar tijd mee gaan om enthousiaste en jonge muzikanten aan te trekken.

De voorstelling
Deze zichtbaarheid van de Zuilense Fanfare staat centraal tijdens de muziektheatervoorstelling Fanfare de Wetering. Het stuk is geschreven door Jaap Dercksen naar een idee van Anita van Soest. Er doen zowel professionele acteurs als een voltallig orkest mee.  De voorstelling is een docudrama waarin het draait om een fictieve fanfare die kampt met herkenbare conflicten tussen traditie en vernieuwing. Er wordt een kijkje gegeven in de wereld van de fanfare tijdens een openbare repetitie, waarin een jonge nieuwe dirigent moderne muziek introduceert. In het stuk staan de botsingen tussen verschillende generaties centraal. Ambities, waarden en tradities komen niet overeen.

De praktijk
Het ZFC kent deze problematiek. De vereniging is opgericht in 1900, in een totaal andere sociaal-maatschappelijke context, maar inmiddels is er veel veranderd. Zo waren er bij de oprichting alleen mannen lid, vrouwen speelden de eerste 40 à 50 jaar niet mee. Inmiddels telt het orkest meer vrouwen dan mannen en de fanfare heeft veel jonge leden mogen verwelkomen.  In de beginperiode werden er vooral marsen gespeeld. Het huidige muziekrepertoire kent nog steeds de marsen, maar ook muziek in allerlei uiteenlopende stijlen, zoals popmuziek, film- en musicalmuziek, jazz, bewerkingen van klassieke stukken en koraalbewerkingen. Een ander verschil met de beginperiode is dat Zuilen vroeger een zelfstandige gemeente was. Sinds de annexatie in 1954  is Zuilen bij de Gemeente Utrecht gevoegd. De Zuilense Fanfare is daarom niet langer een dorpsfanfare, maar maakt nu deel uit van de stad Utrecht.
Er wordt binnen de fanfare gezocht naar een balans tussen het vasthouden aan tradities en het meegaan met de tijdgeest om zo ook in de toekomst zichtbaar te blijven. In dit kader richt het zich specifiek op het aantrekken van nieuwe jonge muzikanten. Zo wordt er op 10 juli, voorafgaand aan de voorstellingen, een muzikaal bezoek gebracht aan de Prinses Margrietschool, om leerlingen van de basisschool kennis te laten maken met de muziek en de instrumenten van de fanfare.

Ogen gericht op de toekomst
De Zuilense Fanfare wil laten zien een eigentijdse en levendige muziekvereniging te zijn voor jong en oud die meer doet dan alleen op feestdagen van de partij zijn. Met behulp van subsidie van de Gemeente Utrecht heeft het ZFC met verschillende partners in de stad een muziekwerkplaats opgezet met verschillende deelprojecten. Naast dit "Wetering"-project wordt er gewerkt aan een nieuw jeugdopleidingtraject, een intercultureel percussieproject en een community-art project in verzorgingshuizen. De muziekwerkplaats komt tot stand i.s.m. Gemeente Utrecht, Vrede van Utrecht, Kosmopolis, muziektheater Tamar, Zimihc, stichting Zuilen&Vecht en Frappant.

Speeldata Fanfare de Wetering:
11 juli, 19.00 uur, Grootmeesterplein, Zuilen
13 juli, 13.00 uur & 15.00 uur, Grootmeesterplein, Zuilen
Kaarten zijn te reserveren via http://www.zfc-utrecht.nl/

—————————————————————————————————

Noot voor de redactie: Voor extra informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met
Maartje Verhoeckx, 06-38194438, verhoeckx@zfc-utrecht.nl