Cursusaanbod welzijn wegbezuinigd

IBekijk de afbeelding op ware grootten een eerder artikel schreven we al over de te verwachten bezuinigingen op het welzijnswerk. De cursussen die Portes in Noordwest aanbiedt lijken het eerste slachtoffer van de bezuinigingen op welzijn te worden. In de brief van Jos Berkes aan de bewoners van o.a Noordwest wordt aangegeven dat:   "Het beleid van de Gemeente Utrecht is dat het organiseren van cursussen in het kader van vrijetijdsbesteding geen taak is die door wijkwelzijnsorganisaties uitgevoerd moet worden. Vanaf januari 2010 worden de cursussen daarom niet meer gesubsidieerd door de Gemeente. Volgend jaar zal dus het grootste deel van het cursusaanbod van Portes verdwijnen. Dat geldt zowel voor de cursussen voor de jeugd als voor volwassenen."  

Gekeken gaat worden of cursussen verzelfstandigd kunnen worden. In de prakijk zal de kans op een kaalslag onder het laagdrempelige aanbod naar bewoners toe groot zijn. Hoeveel bewoners echt getroffen gaan worden is nog onduidelijk en wordt onderzocht.