Counter Culture Festival wederom in Julianapark: vooraf betere afspraken!

Eerder ontstond er grote onrust in Zuilen toen bleek dat de organisatie van het Counter Culture festival ook voor dit jaar een vergunning heeft aangevraagd voor het Julianapark.
Naar aanleiding van het verloop van dit evenement vorig jaar, heeft de Wijkraad haar zorgen uitgesproken over de organisatie van dit evenement in 2014. Ook de afdeling vergunningen is achteraf niet gelukkig met de gang van zaken gedurende het weekend waarin het evenement in 2013 heeft plaatsgevonden.

Vooraf leek alles goed geregeld te zijn, o.a. in de vorm van een overeenkomst tussen Counter Culture en de organisatie van het Parkconcert. In de praktijk pakte dit op onderdelen anders uit.

Daarom is een delegatie van de Wijkraad in overleg gegaan met afgevaardigden van het Wijkservicecentrum de afdeling Vergunningen. De eerste vraag was waarom het Julianapark dergelijke evenementen krijgt toegewezen.

Het streven van de afdeling Vergunningen is om per jaar 3 wijk-overstijgende evenementen in het Julianapark toe te staan. Hiermee worden bedoeld het Counter Culture en het Roots in the Parkfestival . Deze evenementen trekken een groter bezoekersaantal dan de evenementen die geïnitieerd worden vanuit de wijk, nl. 5000 á 6000 bezoekers.

Dit aantal evenementen staat los van evenementen die geïnitieerd worden vanuit de wijk zoals het Parkconcert en het festival Zomer in het Park.

In dit overleg is verder afgesproken dat er geen twee evenementen in één weekend aansluitend aan elkaar mogen plaatsvinden. Het Counter Culture Festival staat dit jaar gepland op 31 mei. Voor zover nu bekend zal het Parkconcert in het weekend van 22 juni georganiseerd worden. Dit zou dus geen probleem moeten zijn.

Mede naar aanleiding van de ervaringen van vorig jaar zijn in het overleg de volgende aandachtspunten benoemd:

– Vooraf contact vanuit de organisatie met Stichting Zuilen en Vecht/Antje Drijverpaviljoen en het Julianarestaurant over o.a. wat zij kunnen verwachten.

– Aandacht voor incidenten management vanuit de organisatie ; bijv in de vorm van een team suppoosten

– Vooraf contact vanuit de organisatie met wijkagenten en Toezicht en handhaving

– Vooraf flyeren in de omgeving van het park met info over tijden, geluid en contact gegevens organisatie

– Éen publieksentree, waardoor toezicht op de gang van zaken waaronder overmatig alcoholgebruik wordt vergemakkelijkt

– Extra voorzieningen (bijv. in de vorm van hekken) voor fietsparkeren

– Vooraf afspraken over laden en lossen, en parkeren organisatie

– Vooraf afspraken over opbouw en afbouw

– Voldoende sanitaire voorzieningen

– Voldoende materiaal en mankracht voor schoonmaak tijdens en na het evenement

De vergunningaanvraag van het Counter Culture festival wordt bekeken door de afdeling vergunningen en door brandweer, GG&GD, VTH en bouwbeheer, waarbij ook onderwerpen als veiligheid en drank aan de orde komen. Voor informatie over publicatie en eventuele zienswijze van de vergunning wordt verwezen naar de website waar de gemeente Utrecht vergunningen publiceert www.overheid.nl

Dit verslag is in de Wijkraad van 13 maart besproken. Daar werd nog benadrukt dat ook gelet moet worden op het voorkomen van overlast aan het eind van het festival als de bezoekers in de nachtelijke uren het park verlaten.