Wijkactieprogramma 2016

In Utrecht worden plannen in samenspraak met bewoners, ondernemers en instellingen gemaakt. Wijkgericht werken is daarbij het uitgangspunt. Daarom worden gemeentelijke projecten en activiteiten in de wijk zoveel mogelijk afgestemd met de wijk. Link naar wijkactieprogramma Noordwest 2016 startpagina...

Wijkbureau (Wijkservicecentrum)

Aanspreekpunt in de wijk Het wijkbureau of wijkservicecentrum is het aanspreekpunt van de gemeente in uw wijk. Wijkservicecentrum Noordwest is er voor iedereen die in deze wijk woont of werkt. Het wijkbureau heeft een website Telefoon 030 – 286...

Noordwest

Noordwest (40.146 inwoners , per 1/1/2009) is een van de tien wijken van de stad Utrecht. Deze wijk bestaat uit een aantal subwijken:     totaal aantal inwoners 11 Pijlsweerd-zuid 3.318 12 Pijlsweerd-noord 1.921 13 Ondiep 5.394 14 2e...

Adviseren, adviseren, adviseren

Het staat er zo mooi: “De wijkraad Noordwest is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan, dat het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert over zaken die spelen in de wijk Noordwest.” Nu geeft de wijkraad in Noordwest ook met enige regelmaat zowel gevraagd als ongevraagd advies, maar laat het College helaas vooral ongevraagd nogal lang op zich wachten als het gaat om het geven van een officiele reactie op deze adviezen. Continue reading Adviseren, adviseren, adviseren

Wijkactieplan

Voor Zuilen Oost is een wijkactieplan geschreven. Onder de noemer ‘Kansen voor iedereen’ voor Zuilen Oost zijn gemeente, corporaties, bewoners en andere organisaties aan het werk. Voor de wijk is op basis van een probleemanalyse van de wijk én een...