Home > Archive for Nieuwsberichten

Wijkraad vergadering 3 maart in kort verslag

De wijkraad verwelkomde deze avond drie nieuwe leden, zij zijn bewoners van Ondiep & Pijlsweerd en unaniem aangenomen. Twee andere belangrijke onderwerpen waren het gesprek met Toezicht & Handhaving van de gemeente Utrecht en werd er een voorschot gegeven op het onderwerp van de wijkraadpleging 2016. Vaste gasten zijn het wijkservicecentrum en vertegenwoordigers van politieke partijen. Continue reading Wijkraad vergadering 3 maart in kort verslag

Consultatie Maatregelen Utrecht West

Situatie De wijkraad heeft de Maatregelen Utrecht West besproken in haar overleg op 26 februari 2015. De wijkraad wil de transformatie van de St.Josephlaan en de Marnixlaan naar stadsboulevard zo snel mogelijk gerealiseerd zien. Betreft: Advies Consultatie Maatregelen Utrecht...

De Noordse Parkbuurt

De Noordse Parkbuurt ligt in de Utrechtse wijk Pijlsweerd (Noordwest). Tussen Oudenoord en de Vecht wordt de buurt door de spoorlijn Utrecht-Amersfoort begrensd. Aan de zuidzijde is de grens de David van Mollemstraat. De Noordse Parkbuurt is een oude,...

De wijk Pijlsweerd

De buurt ligt tussen de Amsterdamsestraatweg, de spoorlijn Utrecht Centraal – Blauwkapel, de Vecht en de Weerdsingel Westzijde. De wijk Pijlsweerd is gebouwd op het terrein waar ooit het klooster Bethlehem lag. Pijlsweerd is ontstaan in de middeleeuwen en genoemd...

images

Advies Initiatievenfonds

Vorig jaar kondigde de gemeente aan dat het Leefbaarheidsbudget vervangen zou worden door een nieuw te vormen Initiatievenfonds. Direct bleek dat het bedrag dat in het fonds komt veel lager is dan wat er besteed kan worden uit het Leefbaarheidsbudget. Wat voor veel onrust zorgde was dat de gemeente ook een eigen bijdrage eist. Voor veel bewonersgroepen is dat een probleem omdat zij niet over eigen geld beschikken.

Continue reading Advies Initiatievenfonds

Ondiep

De wijk Ondiep

Het verhaal begint met de rivier de Vecht. De loop van de Vecht is door de eeuwen heen nogal eens gewijzigd. Voordat Ondiep werd gebouwd, was dit gebied een onderdeel van de Vecht. Ter hoogte van de huidige wijk...