Categorie: Adviezen

De wijkraad adviseert vanuit de wijk het college van burgemeester en wethouders. De wijkraad bestaat uit een (onafhankelijke) groep bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn in de wijk