verkeersknelpunt

Advies Westelijke Stadsboulevard

De wijkraad Noordwest heeft de gemeente advies gegeven over de Westelijke Stadsboulevard. In dit advies zijn we voor de uitvoering van de plannen binnen het beleid “3xslim”, met de volgende aandachtspunten. Maximaal volume autoverkeer van 15.000 per etmaal, Verbetering...

Alles onder 1 dak

Het wijkbureau Noordwest en de wijkraad Noordwest werken samen aan de actie ‘Armoedeaanpak Noordwest’  Eén van de initiatieven is Alles onder 1 dak. Deze groep van 3 initiatieven zoekt al geruime tijd naar ruimte waar de activiteiten ontplooid kunnen...