Buurtoverleg Pijlsweerd

Op 4 maart is weer het driemaandelijks Buurtoverleg Pijlsweerd. Het wordt gehouden in het Huis Utrecht aan de Boorstraat.

Op de agenda staan, naast het vaste punt Veiligheid, de voortgang van de verkeersplannen in Pijlsweerd waaronder het plan voor de knip bij de Monicabrug.

Daarna gaat het over de toekomst van de ASW voor het deel in Pijlsweerd, inclusief de kop van de ASW respectievelijk de aansluiting aan de binnenstad.Wethouder Lintmeijer is daarbij aanwezig. De agenda van 4 maart is hier bijgevoegd. De notulen van  10 december zijn eveneens bijgevoegd.