Buurthuis Eigen Haard op straat ??

Buurthuis Eigen Haard aan de Lieve de Keylaan in Zuilen is al meer dan een jaar een succesvol bewonersinitiatief dat volledig door vrijwilligers gedraaid wordt. Wekelijks komen ruim 180 kinderen en volwassenen er voor allerlei activiteiten. In een onderzoek door de wijkraad in 2007 bleek dat er in de buurt een grote behoefte was aan een buurtvoorziening. Deze werd gevonden in een tijdelijke locatie van de voormalige school die op de nominatie staat om gesloopt te worden. Dit daar er aan de van Heukelomlob volop gebouwd gaat worden. In de klankbordgroep waar bewoners meepraten over de nieuwbouwplannen werd keer op keer bepleit om dit initiatief in de nieuwbouw terug te laten keren. Het past daarbij prima bij de doelstelling van de gemeente bewonersintiatieven te ondersteunen en deze meer zelf in en voor hun eigen buurt te te laten doen. Nu blijkt dat in de plannen hier toch geen rekening te zij gehouden en, nu er snel gesloopt gaat worden, het bewonersintiatief een vroege dood te sterven. Ondanks alle mooie woorden van de gemeente lijkt  alle inzet van bewoners om hun buurt leefbaarder te maken voor niets te zijn. Lees het persbericht hierover. Daarnaast verscheen er nog een groot artikel in Ons Utrecht op 14 oktober.

Inmiddels heeft de gemeente toegegeven dat het aan communicatie met de initiatiefneemsters heeft ontbroken en dat er snel een gesprek zal komen, aldus een woordvoerster in Ons Utrecht van 21 oktober. Laten we het hopen!  Zie ook:

buurthuis Eigen Haard geopend 

persbericht in De Nieuwe Utrechter