Buurthuis Eigen Haard in de kou

Nog niet zolang geleden berichtten we u over de start van een buurthuis in zelfbeheer in de Smeekbuurt in Zuilen. Initiatiefneemsters Christine Janssen en Patricia Kranenburg zijn lang bezig geweest om een geschikte locatie vinden om dicht bij de buurt activiteiten voor de buurt met hulp van vrijwilligers te kunnen organiseren. Deze plek werd uiteindelijk gevonden in de dependance van het Delta College aan de Lieve de Keylaan. Een tijdelijk plek daar de locatie gesloopt gaat worden. Met veel inzet is deze ruimte desondanks grondig opgeknapt en al snel werden er activiteiten voor jongeren en ouderen georganiseerd. Op de vrijdagmiddag troffen we er toevallig een actieve knutselclub van 15 kinderen aan (zie foto’s). Er dreigt echter vroegtijdig gestopt te moeten worden met de activiteiten daar het verwarmingssysteem in het oude gebouw niet gebruikt kan worden, dit mede omdat het niet mogelijk is het verbruik te meten.  Alternatieven zijn ook erg duur en in overleg met het wijkservicecentrum Noordwest worden er druk naar haalbare alternatieven gezocht. Deze moeten er snel komen daar het snel kouder wordt.