Brancheplan ASW zuidelijk deel

Om de Amsterdamsestraatweg haar oude allure terug te geven werken ondernemers en gemeente samen om het winkelaanbod en de uitstraling te verbeteren. Half februari keurde het college van B en W het brancheplan voor het zuidelijk deel van de ASW, van Paardenveld tot het spoorwegviaduct, goed. 
De aanpak Amsterdamsestraatweg heeft tot doel het functioneren, de uitstraling en de leefbaarheid van de Amsterdamsestraatweg te verbeteren. De aanpak, die in 2004 gestart is, richtte zich in eerste instantie op het middendeel van de ASW (tussen het spoorviaduct en de Marnixlaan). Met ingang van 2007 is de aanpak ASW uitgebreid met het zuidelijk deel van de ASW (het gebied tussen Paardenveld en het spoorviaduct). 

Essentieel onderdeel van de aanpak is het straatmanagementproject. Als onderdeel van dit project is nu voor het zuidelijk deel van de ASW een brancheplan opgesteld (in 2005 was voor het middendeel al een brancheplan gemaakt).  

Brancheplan
Straatmanager Lars Pijlman heeft het brancheplan opgesteld: “Een brancheplan geeft aan wat voor soort winkels en diensten je in een bepaald gebied graag wilt hebben. Daarvoor hebben we gekeken naar het huidige aanbod op de ASW, de ontwikkelingen in de omgeving en trends in de markt. Verder hebben we aan ondernemers gevraagd wat zij vinden van de Straatweg. Onder het winkelend publiek hebben we een enquête gehouden. Hieruit kwam naar voren dat de meeste mensen naar de ASW komen voor hun dagelijkse boodschappen. Vooral de beide supermarkten trekken veel publiek. De bezoekers zijn tevreden over de kwaliteit van het aanbod en het prijsniveau van de winkels op de straat; de sfeer, de gezelligheid en de veiligheid kunnen echter beter en bezoekers willen graag een ruimer winkelaanbod. Op hun wensenlijst staan vooral kledingzaken, een slager, een groenteboer en een Nederlandse bakker.

In het brancheplan komt die wensenlijst terug. We willen bereiken dat er de komende jaren winkels bijkomen die een compleet aanbod aan dagelijkse boodschappen bieden, zoals een bakker. Verder is er vraag naar gespecialiseerde winkels zoals een boekhandel of een schoenenzaak. Ook zou het goed zijn als er zogenaamde winkelondersteunende horeca komt waar je gezellig een kop koffie kunt drinken en een broodje kunt eten. Dit deel van de ASW moet een levendige straat worden met herkenbare deelmilieus en een functie voor de buurt, de stad en de regio.”     

Subsidieregeling verlengd en uitgebreid
Met de goedkeuring van het brancheplan is de gewenste ontwikkeling nog niet bereikt. Er ligt een belangrijke taak voor de straatmanagers om ondernemingen die passen binnen het plan naar de Straatweg te halen. Met het brancheplan onder de arm brengen zij de ASW onder de aandacht van nieuwe ondernemers en ondersteunen zij de huidige ondernemers. Ook is er een subsidieregeling. De bestaande subsidieregeling bedrijvigheid ASW is verlengd tot 1 januari 2009. Deze subsidieregeling geldt nu niet alleen voor de ASW-Midden, maar ook voor de ASW-Zuid. Ondernemers die in het brancheplan passen en hun winkel of pand willen opknappen kunnen een beroep doen op deze subsidieregeling. Eigenaren van panden die bereid zijn hun pand leeg te laten staan in afwachting van een passende ondernemer kunnen de kosten van huurderving vergoed krijgen.