Bouw Vorstelijk Complex vertraagd

Hoewel de verwachting was dat de aannemer per 1 oktober zo beginnen met de renovatie van de gebouwen  zijn er nog geen bouw activiteiten waargenomen. Naast een renovatie zal tussen beide scholen in zal een nieuw te bouwen theatergebouw met 220 stoelen komen te staan. In de monumentale scholen komen multifunctionele ruimtes voor sociaal cultureel werk en amateurkunst voor de bewoners uit de wijk. Er komt een danslokaal, een computerlokaal, een lesatelier een muziekoefenruimte en leslokalen. Ook komt er een café-restaurant, dat inspeelt op de wensen en behoeften van de wijk. Om de monumenten zoveel mogelijk in hun waarde te laten is voor de nieuwbouw een vrijstaande en contrasterende architectonische uitwerking gekozen. De theaterzaal is als een soort diamant tussen de twee monumentale panden gelegd. De expressieve vorm weerspiegelt de dynamiek van het gebruik van het gebouw en geeft het complex de gewenste extra uitstraling.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen van dit project.

Al vele jaren bestaat de wens bij de gemeente Utrecht de locatie Christina-Beatrix in Zuilen een passende herbestemming te geven. Het zogenoemde ‘Vorstelijk Complex’ richt zich op de renovatie en (gedeeltelijke) nieuwbouw van de voormalige Christina- en Beatrixschool, waarbij door gezamenlijk gebruik van ruimte en integratie van voorzieningen een sociaal / culturele meerwaarde dient te ontstaan.

De gemeente is eigenaar van beide schoolgebouwen. Mede vanuit het aspect duurzaamheid wil de gemeente de beide schoolgebouwen behouden en geschikt maken voor de beoogde functies. Het complex wordt toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. De lay-out van de scholen is uitstekend geschikt voor het concept van de partijen. Ook de bijbehorende buitenruimte bij de scholen wordt opgeknapt en gaat een bijdrage leveren.