Latest posts

Wijkraad november 2017

Agenda: download : Agenda wijkraad Noordwest 2 november 1. Welkom en vaststellen agenda Vaststellen 2. Mededelingen WSC Informeren/ 3. Kinderwijkraad; toelichting door Carla van der Rijt, coördinator bij Me’kaar Noordwest 4. Bespreken voortgang en vaststelling stellingen verkiezingsdebat 21 februari...

Westelijke Stadsboulevard

Het concept ontwerp van de gemeente is klaar, er zijn inmiddels 2 informatie avonden geweest in Noordwest. tot 10 juli 2017 kunt u zelf als bewoner nog reageren op het ontwerp. via de website van de gemeente: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/westelijke-stadsboulevard  Het ontwerp...

Alles onder 1 dak

Het wijkbureau Noordwest en de wijkraad Noordwest werken samen aan de actie ‘Armoedeaanpak Noordwest’  Eén van de initiatieven is Alles onder 1 dak. Deze groep van 3 initiatieven zoekt al geruime tijd naar ruimte waar de activiteiten ontplooid kunnen...