Begroting 2010: kaalslag bij welzijn

Nu duidelijk is hoe de begroting 2010 eruit ziet wordt ook helder welke bezuinigingen Noordwest treffen. Deze zullen vooral het  welzijnswerk treffen. De cursussen die nu nog door Portes gegeven worden zullen grotendeels verdwijnen. Dit treft echter vooral de mensen met een lager inkomen. Een groot deel van de mensen die nu aan de cursussen deelnemen gebruiken hierbij namelijk hun U-pas.  Ook de ondersteuning van actieve bewonersgroepen zal  voor een groot deel komen te vervallen. Zij zullen zich meer zelf moeten redden maar de vraag is of dat gaat lukken en ook wat er aan samenhang in de wijk langzaamaan zal verdwijnen.  Daarnaast wordt er ook nog fors gekort op het Leefbaarheidsbudget (3 ton per wijk). Dit is nu juist bij uitstek een middel om bewonersinitiatieven  te ondersteunen en te fasciliteren. De bespreking begroting in de raad moet nog plaatsvinden en de wijkraad zal dan ook richting de diverse raadsfracties hierover haar mening geven.  Er blijkt breed verzet tegen de bezuinigingen gezien het feit dat veel bewoners hebben ingesproken

Zie verder:

forse bezuinigingen op welzijn  te verwachten

cursusaanbod welzijn wegbezuinigd