Bezuinig op de eenzaamheid

Het onderwerp eenzaamheid haalt de voorpagina even maar is dan ook zo weer verdwenen. Vreemd genoeg daar enerzijds de cijfers verontrustend zijn en aan de andere kant de overheid steeds meer verantwoordelijkheid terug bij de burger legt. Het huidige College heeft mede in het licht van de crisis gekozen om o.a. op het welzijnswerk het komend jaar fors te bezuinigen, voor Noordwest ruim 5 ton, en al eerder heeft de wijkraad haar zorgen daarover uitgesproken. In de algemene doelstelling van de nieuwe notitie wordt ingezet op meedoen van alle burgers en in het bijzonder de kwetsbare burger. Het sociaal isolement van de kwetsbare burger zou bestreden moeteen worden door professionals te ondersteunen bij signalering en burgers moeten elkaar meer helpen. Gezien de cijfers rondom deze problematiek mag deze inzet mager genoemd worden. In een onderzoek van de GG en GD Midden-Nederland bleek dat eenzaamheid een groot probleem is onder volwassen.

 30 procent van de ondervraagden zou matig tot (zeer) ernstig eenzaam zijn. In de nog uit te komen Volksgezondheidsmonitor Utrecht, onlangs gepresenteerd in de wijkraad, scoort Noordwest o.a. op dit onderwerp ook slechter dan het stedelijk gemiddelde en zou 1 op de 10 ondervraagden sterk eenzaam zijn. Vergelijken van deze cijfers gaat moeilijk daar er over verschillende vormen van eenzaamheid gesproken wordt. Staan blijft echter wel dat het probleem groot is en toeneemt. Ook in de aanpak van de Krachtwijken krijgt deze stille problematiek veel minder aandacht. De focus ligt op bestrijding van overlast en jeugd en gezin. Laat het College dit probleem bestaan en hoopt het dat de participerende burger opstaat en zijn schouders eronder zet ?  De vraag is of dat gebeurd en uiteindelijk vooral de kwetsbaardere groepen de dupe worden.