Bewonersvragen Noordwest aan Mitros

Veel mensen klagen over het feit dat Mitros onvoldoende informatie geeft over de stand van zaken in de wijken van Utrecht Noordwest waar renovatie of sloop en nieuwbouw plaatsvindt of gepland is. Daarom heeft de wijkraad Noordwest een aantal vragen voor Mitros geformuleerd waarvan we weten dat veel bewoners hier graag antwoord op willen hebben. Mitros is vervolgens aanwezig geweest op de Wijkraadvergadering van 11 juni jl. en op deze vergadering zijn deze vragen besproken. Omdat Mitros er niet voor gekozen heeft om zelf een brief met de vragen en de antwoorden naar de bewoners te sturen willen we nu, ondanks het feit dat het al weer een paar maanden later is, de antwoorden op de bewonersvragen toch graag via deze weg bij de mensen bekend maken. Lees hier de vragen en antwoorden.