Ook Elinkwijk boos over gebrekkige communicatie ALU

Bewonersgroepen dienen klacht in bij de gemeentealt
De bewonersgroep Elinkwijk uit zuilen heeft een klacht bij de gemeente ingediend omdat deze verzuimd heeft de buurt voldoende en tijdig te informeren inzake de voorgenomen plannen over de aanleg van o.a. de spoorlaan. Plannen omschreven in de rapportage Studie Utrecht West en het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU).

De bewonersgroep is boos omdat de plannen grote invloed hebben op de wijk die dicht tegen de geplande invalsweg ligt en wil daarom betrokken worden bij de besluitvorming. Lees hier de brief die aan het college geschreven is. Naast bewonersgroep Elinkwijk diende al eerder de bewonersgroep uit de Duyfhuysbuurt  (Zuilen-zuid) een klacht in. Deze kunt u hier lezen.

Al eerder is er vanuit diverse kanten verzet geweest tegen de aanleg van de spoorlaan en de ondertunneling van de Josephlaan. Veel zienswijzes zijn ingediend en ook heeft de wijkraad een advies gegeven aan het college . Lees hier meer over de plannen en adviezen.