As van Berlage

De As van Berlage is een anker in Zuilen maar heeft een een kwaliteitsimpuls nodig. De start daarvan is enige jaren begonnen en werpt inmiddels zijn vruchten af. Een fontein op het plein van Berlage is bijna klaar, de herinrichting van de van Tuylkade ook. Voor de As van Berlage is geld beschikbaar voor de uitvoering van een deel van de idee├źn voor een kwaliteitsimpuls voor deze belangrijke stedenbouwkundige As door Zuilen. Volgens de gezamenlijk met deskundigen, ambtenaren en bewoners vastgestelde prioriteitsvolgorde is als eerste gewerkt gaan aan de herinrichting van het gedeelte tussen het Prins Bernhardplein en het Plein van Berlage. Daarbij zijn de bussluizen verdwijnen, waarna andere maatregelen zullen worden genomen om te voorkomen dat het verkeer al te grote snelheden zal ontwikkelen.

Verder is een aantal doorsteken opgeheven om de groene ruimte onder de bomen meer kwaliteit te geven. Volgende stap op de agenda zijn de “poten” van de vork die beide uitlopen op de Marnixlaan. De laatste stap is het verbinden van de Pr. Berhardlaan met de groene lop door middel van het doortrekken van de stijl van de Pr. Berhardlaan naar de Norbruislaan waarbij tevens verkeersherzieningen opnieuw bekeken kunnen worden. Eerder al gaf de wijkraad een advies over de plannen rondom de as. Dit advies kunt u hier lezen.