Alles onder 1 dak

Het wijkbureau Noordwest en de wijkraad Noordwest werken samen aan de actie ‘Armoedeaanpak Noordwest’  Eén van de initiatieven is Alles onder 1 dak. Deze groep van 3 initiatieven zoekt al geruime tijd naar ruimte waar de activiteiten ontplooid kunnen worden, respectievelijk een doorstart kunnen krijgen. De wijkraad dringt er bij het College van Burgemeester en wethouders op aan deze groep spoedig onderdak te verlenen voor tenminste 5 jaar.

Advies alles onder 1 dak