Afscheid van Felix Kooper

Op zaterdag 11 februari is ons Wijkraadslid Felix Kooper onverwacht overleden. Vanaf 2007 was hij lid van de wijkraad Noordwest.

Daarnaast zette hij zich met hart en ziel in voor ‘zijn’ Ondiep. Hij zette zich vooral in voor voldoende en betaalbare huurwoningen, veiligheid, schone straten en toegankelijke trottoirs voor minder validen. Ook de jeugd had nadrukkelijk zijn aandacht.

Donderdag 16 februari hebben een aantal wijkraadsleden op Daelwijck zijn uitvaart bijgewoond. De wijkraad zal zijn karakteristieke inbreng missen. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.

Namens de Wijkraad,
Gerard van Wakeren (voorzitter)