Adviseren, adviseren, adviseren

Het staat er zo mooi: “De wijkraad Noordwest is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan, dat het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert over zaken die spelen in de wijk Noordwest.” Nu geeft de wijkraad in Noordwest ook met enige regelmaat zowel gevraagd als ongevraagd advies, maar laat het College helaas vooral ongevraagd nogal lang op zich wachten als het gaat om het geven van een officiele reactie op deze adviezen. Onlangs heeft de wethouder wijkgericht werken de heer Kreijkamp bij het 10-jarig bestaan van de wijkraden op dit gebied nog beterschap beloofd maar vooralsnog lijken deze beloften loos. De wijkraad gaf bijvoorbeeld een advies over de bibliotheek in Ondiep: de bibliotheek is echter al dicht maar een reactie op het advies uit oktober 2011 moet helaas nog steeds volgen. Een College dat betrokken en participerende bewoners wil hebben en houden zal hier zelf ook serieus werk van moeten maken. Dat begint eenvoudigweg met het tijdig reageren op een advies.