Advies Wijkraad Noordwest over Maatschappelijk Initiatief Onderdak (2016-04-17)

Wijkraad Noordwest heeft een advies verzonden naar het college. In het geeft de wijkraad aan dat. in het kort:

  • Evaluatie van vraag en aanbod binnen 5 jaar te  doen (i.p.v. 10 jaar)
  • De wijkraad adviseert de analyse te baseren op indicatoren zoals leeftijd, samenlevingsvorm , inkomensniveau i.p.v. op leefstijlen.
  • Rekening te houden met groei in de wijk zodat een evenredige en toekomst bestendige buurtaccommodaties mogelijk zijn
  • terughouden te zijn met het “overschot aan aanbod”.
  • Duidelijkheid in de flexibele schil over wat kan en niet kan om maatschappelijke initiatieven onderdak te kunnen brengen.

Het volledig advies kunt u downloaden:  Advies Wijkraad Noordwest over Maatschappelijk Initiatief Onderdak def