advies – Wesley Sneijdersportpark

lees hier het volledig:  Advies vernoemen Wesley Sneijder

Geachte heer Verschuure, beste Klaas,

In uw hoedanigheid als wijkwethouder Noordwest had wijkraad Noordwest op 20 september j.l. met u een kennismakingsgesprek. Daar werden veel onderwerpen met u gedeeld. Een van de onderwerpen was het idee om de net afgezwaaide voetbal recordinternational van het Nederlands Elftal Wesley Sneijder te vernoemen. Dit in de wijk Ondiep waar hij opgroeide, zijn eerste successen had en nog steeds warme banden mee heeft én voorbeeld is voor veel kinderen / aankomende voetbalsterren in de dop. Banden niet alleen met zijn vroegere club DHSC en supporters, maar ook door een gift aan de Voedselbank Ondiep.

Op genoemd wijkraadoverleg reageerde u positief op ons initiatief om Wesley Sneijder in ‘zijn’ Ondiep te vernoemen en verzocht ons met een concreet voorstel te komen voor een daarvoor in aanmerking komende straat of park.

Doordat de pers snel veel publiciteit gaf (t/m televisieoptredens aan toe) is ons initiatief in een
stroomversnelling gekomen. Nog wekelijks worden we gebeld hoe de zaak er voorstaat. Wijkraadsleden zijn snel aan de slag gegaan met de concretisering van het initiatief. Mogelijke straten werden onderzocht. De conclusie was dat een bestaande straat ‘herdopen’ veel voeten in de aarde heeft.

Mede ingegeven door ons ter ore komende ideeën van bewoners doen we bij deze het voorstel het
Sportpark Thorbeckepark om te dopen tot Wesley Sneijdersportpark.