Advies Visie Vechtoevers

In maart van dit jaar schreven we al een artikel inzake de inspraakavonden over de  Visie Vechtoevers waarbij de gemeente de hoofdlijnen aangeeft over de toekomstige inrichting van de Vechtoevers. De wijkraad heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om er een advies over te schrijven.
De wijkraad ondersteunt het feit dat er nu een visie ligt daar dit ten goede komt aan de kwaliteit, mede daar deze op veel plaatsen nog bedroevend is. Zorgen zijn er ook over de beperkte middelen om de ambities te realiseren.  Meer aandacht wordt daarnaast gevraagd voor de strook langs de prostitutieboten. Lees het hele advies hier.