Advies vernieuwing sportpark Zuilense Vecht

Graag adviseren wij u in dit interim-advies over de vernieuwing van het sportpark Zuilen in
samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht. De wijkraad doet dit op basis van de ons
vertrouwelijk toegezonden concept gebiedsvisie, waarvoor onze welgemeende dank. We zien een
kwaliteitsimpuls voor sporten in Noordwest maar tevens dat de behoefte aan renovatie vooral gelegen is aan de kant van de gemeente Stichtse Vecht.

download het volledig advies: Advies vernieuwing sportpark Zuilense Vecht