Advies Toezicht en Handhaving

De wijkraad Noordwest krijgt met enige regelmaat te horen dat burgers overtredingen melden. Daar wordt in hun ogen niet voldoende aandacht aan besteed door Toezicht en Handhaving en de Politie. Wijkraadsleden hebben overigens dezelfde ervaring. De wijkraad wil hier op een zestal concrete punten wijzen.

  • Het met regelmaat door rood rijden door auto’s die op de Oudenoord rechtsaf slaan naar de Weerdsingel WZ richting Paardenveld. Door het krap afgestelde verkeerslicht rijdt met regelmaat iedere 3e , 4e en 5e auto door rood. Door niet op te treden wordt het door rood rijden beloond met alle gevaren van dien.
  • Op de vernieuwde Weerdsingel WZ staat met grote letters 30 km. De buurtbewoners ondersteunen dat van harte. Maar het lijkt er niet op dat deze beperkte snelheid ook daadwerkelijk gehandhaafd wordt.
  • Zwervers poepen en plassen in het groen zoals in het Noordse Park. Ook worden vuilniszakken langs de weg opengehaald, doorzocht en vervolgens zwerft de inhoud door de straat en in het groen.
  • Het tegen de rijrichting inrijden van auto’s ondermeer op de Engelen van Pijlsweertstraat. Spelende kinderen zijn hier niet op berekend.
  • Op straten als de Straatweg, Weerdsingel WZ, R.v.d. Hamkade, Van Egmondkade en de Burg.van Tuyllkade, wordt op de fietspaden tegen de richting in gereden, levensgevaarlijk, vooral in het donker. De scooters maken dit probleem nog erger. De wijkraad ziet dan ook reikhalzend uit naar maatregelen om de scooters van de fietspaden te halen en te laten rijden op de rijweg.
  • Op voetpaden en stoepen wordt regelmatig gefietst, gebromd en gescooterd. Ook dit levert gevaarlijke momenten op, zeker voor ouders met kinderen / kinderwagens en mensen met een handicap. Dat geldt ook voor de voetpaden in het groen zoals in het Julianapark, langs de Vecht en in het Noordse Park

download het volledig advies: Advies Wijkraad betreffende Toezicht en Handhaving