Advies; Speeltuinen in Noordwest in het kader van de verzelfstandiging

Het college heeft het spoor uitgezet om alle speeltuinen te verzelfstandigen. Iedere speeltuin dient het totale beheer in eigen hand te nemen. De vrijwilligers in en om de speeltuin vormen de spil om tot een eigen organisatie te komen, uiterlijk ingaande 2019. Wij als wijkraad Noordwest zijn tot het volgende advies gekomen na de wijkraadpleging 2016.

Samenvattend. De meerderheid van de speeltuinen heeft nog een lange weg te gaan. Verzelfstandiging is voor vele actieve vrijwilligers ingewikkelde materie. Een juiste coördinerende rol in het voortraject is nodig en we vragen ons af of meerdere speeltuinen niet onder één bestuur mogen/kunnen vallen.

het hele advies rondom verzelfstandiging speeltuinen. (download)

Verslag Wijkraadpleging 2016. (download)