Advies over versterking en verbreding participatie

Al jaren probeert de gemeente de actieve deelname van burgers te vergroten. Dit mede door bewoners en ondernemers zo vroeg mogelijk te betrekken bij plannen die gemaakt worden. De gemeente werkt daarvoor al sinds 2010 met de ‘Utrechtse Participatiestandaard’. Het huidige College en raad wil echter ook daarnaast meer ruimte bieden voor zelfwerkzaamheid en co-creatie.

Daarvoor is een nieuwe inspraak- en participatieverordening gemaakt waarvoor aan de wijkraden advies is gevraagd. De wijkraad staat in principe postief tegenover deze ontwikkeling maar heeft in haar advies daar wel echter enkele kanttekeningen bij geplaatst. 

Zorgen zijn er over het feit dat burgers vooralsnog nog steeds te weinig terugzien van hun inbreng. Dit motiveert niet. Participatie moet blijkbaar nog meer tussen de oren van de gemeente (ambtenaren) komen. Daarnaast is het van belang dat zelfwerkzaamheid een middel is en geen doel op zich. Zelfwerkzaamheid kan namelijk als snel in tijden van crisis een makkelijke manier zijn om te bezuinigen.