Advies over Nota Stallen en Parkeren

parkerenDe wijkraad heeft onlangs een advies aan het College uitgebracht over de Nota Stallen en Parkeren die in september van dit jaar is vrijgegeven door het College. In de nota worden de kaders aangegeven voor het stallen van fietsen, het parkeren op straat, de parkeernormen en het betaald parkeren.