Advies over de voorgenomen knijp Monicabrug

De wijkraad heeft in oktober een advies geschreven over de voorgenomen knijp Monicabrug door het college van Utrecht. De knip die knijp werd bestaat feitelijk uit het voorstel het autoverkeer te knijpen bij de Daalsetunnel.

Het wordt er daar qua aantal auto’s (25.000) en luchtkwaliteit niet gezelliger op. Het levert ten opzichte van de knip ook meer auto’s op de Weerdsingel, Oudenoord en Kaatstraat, maar (wat) minder op de Amsterdamsestraatweg.

Op verzoek van de wijkraad heeft de wethouder verkeer Lot van Hooijdonk het knijpvoorstel toegelicht op de Wijkraad, het Buurtoverleg Pijlsweerd en op Ondiep Overlegt. Er werden veel vragen gesteld waarop niet altijd adequaat antwoord werd gegeven of kon worden gegeven.

Niet alles is al uitgewerkt. Zo is het plaatje voor de hele stad er nog niet. In het advies, dat hierbij in te zien is, wordt een samenvatting van de vragen gegeven. Voorts de opmerkingen die gemaakt zijn en de toezeggingen die door de wethouder zijn gedaan.

De wijkraad ziet graag spoedig de antwoorden tegemoet inclusief de bevestiging van de toezeggingen.