Advies naar het College

In oktober 2007 stuurde de wijkraad Noordwest een advies naar het college m.b.t. de problematiek die gerelateerd is aan het omzetten van een zelfstandige woning in onzelfstandige eenheden.  Dit na aanleiding  van vele klachten en machteloosheid van individuele bewoners die geconfronteerd werden met de gevolgen. Problematiek die vooral gevolgen heeft voor de leefbaarheid en woningvoorraad in de wijk.  Onlangs heeft het college mede hierdoor besloten een aantal maatregelen te nemen. Het advies en de reactie van de gemeente kunt u hier lezen. Inmiddels heeft een onderzoek van de SSH uitgewezen dat de huren voor studenten veel te hoog zijn vooral in Utrecht.  Lees hier het advies van de wijkraad en hier het antwoord van de gemeente