Advies Monicahof bouwplannen 2017

De wijkraad adviseert het College niet akkoord te gaan met bouwplan aan Monicahof

 

Tot 1 maart ligt er op het Stadskantoor het ontwerp besluit van het College ter inzage over een bouwplan aan het Monicahof. Het betreft het afbreken van  een schuur/loods (nu illegaal bewoond). Op die plek wordt dan een appartementencomplex voor 2 kantoorruimtes en 6 woonunit’s gebouwd. Het College van B&W beziet dat positief en wil daarvoor de vergunning afgeven. Degenen die het daar niet mee eens zijn kunnen tot 1 maart een zienswijze indienen. Lang voor de ter inzage legging hebben ruim 350 omwonenden via een handtekeningenactie aangegeven tegen het plan te zijn. De wijkraad onderschrift de onderbouwing (om tot een positieve afweging te komen) van het college niet. Zij vindt ook dat het particulier belang van de aanvrager niet opweegt tegen het belang van een omvangrijke groep bewoners. Zij maken gebruik van het weinige speelgroen dat in Pijlsweerd te vinden is. Advies bouwplan Monicahof