Advies inzake poffertjeskraam Julianapark

julianaparkIn de media in Utrecht is op diverse manieren naar buiten gebracht dat de poffertjeskraam van Victor Consael in Zuilen komt. De werkgroep Zuilen van de wijkraad Noordwest is verheugd dat er een stuk nostalgie bewaard blijft en mogelijk onze leefomgevingen zal opfleuren. We willen graag met de gemeente meedenken voor een geschikte lokatie, bv. De Plantage, het nog op te knappen Pr. Bernhardplein of bijvoorbeeld het Berlageplein (bij de langverwachte fontein) Bij navraag bij het wijkbureau werd aangegeven dat de dienst Stadsontwikkeling een plek in het Julianapark heeft aangewezen en ondanks dat er nog een vergunning aangevraagd moet worden lijkt de gemeente het initiatief te ondersteunen. Diverse direct betrokken actieve bewonersgroepen waaronder comité Zuilen en Vecht en het comité Julianapark hebben echter zware bedenkingen tegen de komst van de poffertjeskraam naar het Julianapark en na overleg deelt de wijkraad Noordwest deze. We zullen deze hieronder benoemen.  

• Het (deels) door tuinarchitect Louis Copijn in de stijl van de Engelse tuin ontworpen park heeft een rustig en idyllisch karakter. Een commerciële uitbater past hier niet in en tast dit karakter aan. De poffertjeskraam past volgens ons niet in de open ruimte van het grote veld en plaatsing gaat ten koste van planten en bomen. De verkoop van alcohol zal daarbij voor overlast zorgen, waarbij de mogelijke aanleg van een extra terras nog meer ruimte in beslag zal nemen.

• Momenteel wordt door de Stichting Zuilen en Vecht het Antje Drijver Paviljoen draaiende gehouden met een grote groep vrijwilligers. Vanuit dit paviljoen worden met veel enthousiasme en succes activiteiten georganiseerd. Activiteiten die een grote positieve uitstraling hebben op de wijk. Wij denken dat deze niet commerciële/sociale activiteiten door de komst van de poffertjeskraam zeker onder druk komen te staan.

• In hoe verre is de komst van de poffertjeskraam van invloed op andere activiteiten en evenementen in het Julianapark? Het kan niet zo zijn dat er geen/minder activiteiten meer ontwikkeld kunnen worden, daar deze normaal gesproken voor een (groot) deel draaien op horeca-inkomsten.

• Wij vragen ons als laatste ook af hoe groot de levensvatbaarheid van de poffertjeskraam is. In de winter zal de aanloop, mede gezien de openingstijden van het park, beperkt zijn en de omzet dus ook.

Wij adviseren de gemeente daarom om opnieuw te kijken naar mogelijke andere, meer kansrijke, locaties voor de poffertjeskraam zodat deze wel behouden wordt voor Noordwest, maar op een andere plek beter tot zijn recht komt.