Advies: Inspraakreactie OV vervoersplan 2016

Hiermee wil de Wijkraad Noordwest reageren op het voorgelegde vervoerplan 2016 deel 2 zoals deze in opdracht van de Provincie Utrecht is opgesteld door U-OV. Dit vervoerplan vormt de basis voor de dienstregeling van het openbaar vervoer in de regio Utrecht vanaf 2 juli 2016. Mevrouw Boot van de Gemeente Utrecht heeft dit plan samen met de heren Teunissen en Schols van Qbuzz gepresenteerd in de vergadering van onze Wijkraad op 15 oktober 2015.

Download het volledige advies:
Inspraakreactie Wijkraad NW OV Vervoersplan 2016 – deel 2 – strekt ter vervanging