Advies Initiatievenfonds

Vorig jaar kondigde de gemeente aan dat het Leefbaarheidsbudget vervangen zou worden door een nieuw te vormen Initiatievenfonds. Direct bleek dat het bedrag dat in het fonds komt veel lager is dan wat er besteed kan worden uit het Leefbaarheidsbudget. Wat voor veel onrust zorgde was dat de gemeente ook een eigen bijdrage eist. Voor veel bewonersgroepen is dat een probleem omdat zij niet over eigen geld beschikken.

In de voorbesprekingen werd echter al duidelijk dat de eigen bijdrage kan bestaan uit geld of vrijwillige inzet bij de activiteit, iets wat voor de meeste organisaties al vanzelfsprekend is. Wijkraad Noordwest heeft de complete notitie gelezen en vervolgens volgend dit advies uitgebracht.