Advies handhavingsprogramma 2014

De gemeente Utrecht maakt jaarlijks voor de stad een handhavingsprogramma.  Ze heeft daarom onder andere aan de wijkraad gevraagd om advies voor het handhavingsprogramma openbare en bebouwde ruimte van 2014.

De wijkraad maakt zich vooral zorgen over de gevolgen van de bezuinigingen op de handhavingscapaciteit, maar ook op de preventieve maatregelen, zoals de bezuiniging op welzijnswerk.  

Het volledige advies is hier te lezen