Advies decentralisatie Jeugdzorg en AWBZ

Vanaf 2015 zijn gemeenten en dus ook de stad Utrecht verantwoordelijk voor alle jeugdzorgtaken en een deel van de AWBZ-taken. Dat betekent dat er veel middelen naar de gemeente komen komen om de (basis)zorg dichtbij huis te organiseren. Dit betreft o.a. de middelen waarmee nu mensen dagbesteding en begeleiding ontvangen. In Utrecht zijn daarom in aanloop daar naartoe in o.a. Ondiep buurtteams gestart.

In Zuilen zal dit binnenkort ook gebeuren. Naast de verschuiving van middelen zal er ook een forse bezuining op deze middelen plaatsvinden. De wijkraad heeft daarom een advies geschreven over bovengenoemde decentralisatie en haar zorg uitgesproken over de gevolgen voor de meest kwetsbare bugers in Noordwest.