160ste Algemene Vergadering Wijkraad Utrecht Noord-West

Utrecht, 26 november 2019. De voorzitter en de leden van de Wijkraad Utrecht Noord-West delen mede dat de 160ste Algemene Vergadering van de Wijkraad Utrecht Noord-West zal plaatsvinden op 23 januari 2020 om 20:00 in Buurthuis Geuzenkwart, Laan van Chartroise 166. Wij hebben een goed georganiseerde wijkraad. Wij vergaderen 10 keer per jaar in aanwezigheid van onze achterban en gastsprekers/vakambtenaren. Wij hebben een goed netwerk en onderhouden het contact met de achterban, vakambtenare en connectiveitsliaisons in andere wijken. Als vrijwilligers zetten wij ons stevig in voor de wijk. De vergaderingen van de Wijkraad Utrecht Noord-West zijn openbaar. U bent van harte uitgenodigd!