Raadsinformatiebijeenkomst Wijkplatform Utrecht Noord-West op 3 oktober 2019

Op 3 oktober 2019 vindt een raadsinformatiebijeenkomst (RIB) op het stadshuis van de Gemeente Utrecht plaats over voortgang van de transitie van Wijkraden 2010 naar de Wijkplatforms 2020. Op 10 oktober 2019 wordt de opbrengst van de RIB behandeld in de commissie. Op 17 oktober 2019 besluit de Gemeenteraad over het voorstel.