158ste Algemene Vergadering van de Wijkraad Utrecht Noord-West

Utrecht, 11 september 2019. De voorzitter en de leden van de Wijkraad Utrecht Noord-West delen mede dat de 158ste Algemene Vergadering van de Wijkraad Utrecht Noord-West zal plaatsvinden op 19 september 2019 om 20:00. De vergaderingen van de Wijkraad Utrecht Noord-West zijn openbaar. U bent van harte uitgenodigd!