157ste Algemene Vergadering van de Wijkraad Utrecht Noord-West op 29 augustus 2019

Utrecht, 16 augustus 2019. De secretaris van de Wijkraad Utrecht Noord-West deelt mede dat de 157ste Algemene Vergadering van de Wijkraad Utrecht Noord-West op 29 augstus 2019 om 20:00 wegens verhinderingen komt te vervallen. De handelingen worden voortgezet op 19 augustus 2019 om 20:00.